Sốc: Bố của Harry Maguire bị đám đông dẫm đến gãy xương sườn khi đi xem chung kết

Sốc: Bố của Harry Maguire bị đám đông dẫm đến gãy xương sườn khi đi xem chung kết

Theo chia sẻ của Maguire, người bố Alan Maguire đã bị đám đông hàng nghìn người kéo ngã xuống sàn và