giờ trung quốc

AFC chốt giờ thi đấu của ĐT Việt Nam với ĐT Trung Quốc và ĐT Oman【giờ trung quốc】:Theo lịch thi đấu