Harry Maguire đã bước vào cuộc chiến giành vị trí tại Manchester United

Harry Maguire đã bước vào cuộc chiến giành vị trí tại Manchester United

Harry Maguire đã ngồi dự bị suốt 90 phút trong trận Derby Anh mới nhất, khi Manchester United thắng