Trợ lý trọng tài trận Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bị kỷ luật nặng

Trợ lý trọng tài trận Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bị kỷ luật nặng

Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – ông Dương Văn Hiền – cho biết: “Tình huống rất nha