Câu lạc bộ Hải Phòng dè dặt với mục tiêu tại V.League 2022

Câu lạc bộ Hải Phòng dè dặt với mục tiêu tại V.League 2022

Câu lạc bộ Hải Phòng “chạy đà” cho sự trở lại của V.League Đội bóng đất cảng trở thành bất ngờ ở V.L