Câu chuyện đầy nước mắt về mẹ của Ronaldo, người đã chiến đấu đơn độc cả đời với số phận hẩm hiu

Câu chuyện đầy nước mắt về mẹ của Ronaldo, người đã chiến đấu đơn độc cả đời với số phận hẩm hiu

8 giờ bay trên hành trình dài 2.516 km từ Torino tới Madeira có lẽ là khoảng thời gian lâu nhất tron