paralympic

Nga và Belarus không được tham dự Paralympic mùa Đông Bắc Kinh【paralympic】:Thông tin trên được đăng