Park Choong-kyun là nhân tố bí ẩn của tuyển Việt Nam đấu tuyển Trung Quốc

Park Choong-kyun là nhân tố bí ẩn của tuyển Việt Nam đấu tuyển Trung Quốc

“Tuyển Trung Quốc phải cẩn thận khi đấu tuyển Việt Nam, vì đội tuyển Việt Nam có một bậc thầy về bón