HLV mù dạy trẻ em vùng biên đá bóng

HLV mù dạy trẻ em vùng biên đá bóng

Chàng trai mù quê Hồng Ngự vịn vai học trò đi về cuối sân – nơi có khoảng 40 em đủ mọi lứa tuổi chờ