sea games 29

Linh vật hổ Rimau của SEA Games 29 tượng trưng cho điều gì?【sea games 29】:Linh vật chính thức tại SE