Một thắng, một hòa

Một thắng, một hòa

Có thể thấy, sau 8 lần tham gia vòng loại, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, để khi FI