Văn Hậu: Hình ảnh tập luyện đầu tiên sau khi về Việt Nam

Văn Hậu: Hình ảnh tập luyện đầu tiên sau khi về Việt Nam

Đến ngày 13/2, Văn Hậu hoàn thành cách ly 3 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Sau đó, anh tham